İsmin ve soyismin / Name & Surname *

 
Nerede yaşıyorsun? / Where do you live? *

 
Telefon numaran / Phone Number *

 
Hangi şehirde hangi semtte oturuyorsun? / Which city do you live?

 
Okulunun adı nedir ve kaçıncı sınıfsın? / Your school name & your grade *

 
Projenin adı nedir ve projenle neyi çözmek istiyorsun? / What is your project name and what do you want to solve with your project? *

 
Bu sorunu projen ile nasıl çözebilirsin ? / How can you solve this problem with your project? *

 
Projen ile ilgili hayata geçirdiğin bir şeyler oldu mu? / Have you done anything about your prject?

Bugüne kadar projen için neler yaptın? / What did you do for your project?
 
Ülke içinde veya yurtdışında herhangi bir yarışmaya katıldın mı? ve bu yarışmada elde ettiğin şeyler nelerdi?

Bu bir etkinlik de olabilir. Edindiğin tecrübelerini bizimle paylaşır mısın? Varsa kazandığın ödülleri de yazabilirsin.
Bu typeform'u tamamladığıdınız için teşekkür ederiz.
Şimdi kendininkini oluştur — bedava, kolay & şaşırtıcı
<strong>typeform</strong>'unuzu oluşturun
Powered by Typeform